Στο πλαίσιο του Προγράμματος μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού , θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικές συναντήσεις από το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής κ. Τριπολιτάκη Κωνσταντίνο. Στις επιμορφωτικές συναντήσεις θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, που διδάσκουν σε ΣΜΕΑΕ (Ειδικά Νηπιαγωγεία, Ειδικά Δημοτικά, Ειδικά Γυμνάσια, το Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου, ΕΕΕΕΚ και Τμήματα Ένταξης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης). Στις επιμορφωτικές συναντήσεις δε θα συμμετέχουν οι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Παράλληλες Στηρίξεις σε Σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.Οι εκπαιδευτικοί των πόλεων Σητείας και Αγίου Νικολάου θα επιμορφωθούν στην Ιεράπετρα.Η επιμορφωτική συνάντηση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Λασιθίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 στο ΕΕΕΕΚ Ιεράπετρας.

Έγκριση επιμορφωτικών συναντήσεων